Stemmen

Iedereen verdient een goed thuis. Kwetsbare mensen hebben wat extra ondersteuning nodig. Maar hoe doe je dat en waar leg je het accent. Hiertoe is de wedstrijd ‘Een goed Thuis in Zuid’ uitgeschreven. Hiermee willen we sociale ondernemers uit Zuid de kans bieden om hun goede ideeën te realiseren. De opdracht was helder, ‘schrijf een projectplan met een vernieuwende aanpak om kwetsbare mensen goed te laten landen in je buurt’. Zeven plannen zijn geselecteerd waarop u kunt stemmen. Het plan met de meeste stemmen wint de publieksprijs. De gemeente gaat in gesprek met deze winnaar om het projectplan te realiseren.

Helaas u kunt niet meer online uw stem uitbrengen. Maar u kunt uw persoonlijke stem nog wel uitbrengen tijdens de zinderende finale-avond op dinsdag 29 oktober in Circl aan de Zuidas.

U bent van harte welkom tijdens de finale-avond.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden
Laden...

 • Bekijk

  Shine Social Club

  Shine Social Club
 • Bekijk

  Salon Tuin

  Salon Tuin
 • Bekijk

  Ruimte voor Dementie – in Zuid

  Ruimte voor Dementie – in Zuid
 • Bekijk

  Sociaal Steunpunt Muziekherinneringen

  Sociaal Steunpunt Muziekherinneringen
 • Bekijk

  HOPPA winkelconcept

  HOPPA winkelconcept
 • Bekijk

  De Blije Bankjes Brigade

  De Blije Bankjes Brigade
 • Bekijk

  Carrière Coach Cafés

  Carrière Coach Cafés
10561

Shine Social Club

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Shine Social Club

Een app voor 60+ die dient voor contact en ontmoeting tussen buurtbewoners.

Shine Social Club is een app voor 60+. Met deze app kunnen gebruikers contact leggen met buurtbewoners. Met als doel een ‘online’ praatje, een ontmoeting, of iets gezelligs met elkaar doen. Bijvoorbeeld een concert bezoeken of samen op pad voor de boodschappen.

De app geeft aan wie er zich in omgeving van de gebruiker bevindt en op welke plek die persoon is. Dat is zichtbaar op de dynamische kaart die is ingebouwd. Ook zien gebruikers welke activiteiten er zijn in de buurt om naar toe te gaan. Een gebruiker kan zelf ook een evenement organiseren in de app. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van ‘Shine Social Club’. De app is bijzonder gebruikersvriendelijk en laagdrempelig, wat uitnodigt om echt actief te worden in de app.

Een belangrijk aspect van ‘Shine Social Club’ is, dat organisaties met interessante of belangrijke informatie voor 60+ doelgroep dit kunnen delen via de app.

Motivatie

Eenzaamheid is groot onder ouderen. De initiatiefnemer wil met behulp van technologie de eenzaamheid onder ouderen tegengaan en deze kwetsbare groep uit hun sociale isolement te halen.

Beoogd resultaat

Mensen met elkaar in contact brengen, zowel online als fysiek.

Voor de buurt(en)

De Pijp, Rivierenbuurt, Oud-Zuid, Buitenveldert, Zuidas

Samenwerking met

Gemeente, huizen van de wijk, zorg- en welzijnsorganisaties, bewoners die optreden als ambassadeur van de app.

10560

Salon Tuin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Salon Tuin

Een groene plek in de buurt om samen te werken en voor een goed gesprek.

De ‘Salon Tuin’ legt de verbinding met de buurt en is een plek voor rust en zingeving. Het is een groene plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Een plek tegen eenzaamheid, een plek om te ontmoeten en samen te werken in de tuin. De sfeer is laagdrempelig voor een goed gesprek en om actief mee te doen.

In de ‘Salon Tuin’ kunnen permanente healing kunstinstallaties staan. Er komt een Mobiele Kruiden/Thee tuin om kruiden en je eigen thee te plukken. Ook is er ruimte voor wisselende exposities, lezingen en workshops voor bewoners met groene vingers.

De indiener van dit projectplan wil de ‘Salon Tuin’ laten uitgroeien tot een vaste stek die verbinding maakt met de al door bewoners zelf geïnitieerde tuintjes in de buurt.

Motivatie

Mensen die in een groene buurt wonen of regelmatig buiten zijn, voelen zich gezonder. Twee uur per week verblijven op een groene plek heeft al een positief effect op de gezondheid.

Beoogd resultaat

Een ruimte scheppen die bewoners verbindt en ze zelfredzamer maakt. Mensen inspireren tot tuinieren in de eigen straat. Ontmoetingen laten leiden tot het terugbrengen van het gemeenschapsgevoel in de buurt.

Voor de buurt(en)

De Pijp en Rivierenbuurt

Samenwerking met

Rijn58, Dynamo, natuur- en milieuteam, winkeliers Rijnstraat.

10559

Ruimte voor Dementie – in Zuid

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ruimte voor Dementie – in Zuid

Een toegankelijke inloopplek waar je terecht kunt met vragen over dementie.

‘Ruimte voor Dementie’ creëren binnen de samenleving, letterlijk in de buurt, onder de mensen. Om samen in gesprek te gaan over dementie. Een laagdrempelige plek in de wijk voor ontmoeting en informatie: over het omgaan met dementie, het dagelijks leven met dementie én voor een luisterend oor. De plek is bij voorkeur niet (erg) zorg-gerelateerd; de plek moet toegankelijk zijn én voelen voor iedereen. Soms is een bezoek aan de huisarts een brug te ver als men thuis worstelt of met vragen over dementie zit; ‘Ruimte voor Dementie’ voorziet dan in een behoefte.

Dit initiatief bouwt voort op het ‘Inloopspreekuur dementie’ - waarmee de initiatiefnemer vorig jaar in samenwerking met OBA een succesvolle pilot draaide in Buitenveldert. De ambitie is om vanuit de contacten van dit inloopspreekuur, uit te breiden naar een ontmoetingsgroep: open inloop voor mensen met (beginnende) geheugenklachten.

Motivatie

Dementie is een onderwerp dat ons allemaal aangaat en moet bespreekbaar worden. Om angst, de eenzaamheid, onzekerheden en misverstanden weg te nemen en tegelijk mensen handvatten bieden voor het omgaan met dementie.

Beoogd resultaat

Meer begrip en kennis over dementie kweken, niet alleen bij mensen die rechtstreeks te maken hebben met dementie, maar ook in de samenleving en in de wijk.

Voor de buurt(en)

Hoofddorppleinbuurt in Oud-Zuid

Samenwerking met

Ondernemers in de buurt, SOOZ, gemeente Alzheimer Nederland

10558

Sociaal Steunpunt Muziekherinneringen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sociaal Steunpunt Muziekherinneringen

Muziek toegankelijk maken voor Marokkaanse ouderen met dementie.

‘Sociaal Steunpunt Muziekherinneringen’ wil persoonlijke muziekherinneringen laten herleven bij oudere Marokkaanse migranten. Dit willen we bereiken door hun favoriete muziek te verzamelen en weer bereikbaar te maken. Het steunpunt wil er zijn voor kwetsbare mensen die eenzaamheid en sociaal isolement ervaren of dementie hebben. Muziek kan de kwaliteit van leven vergroten. De favoriete persoonlijke muziek moet worden uitgezocht om op muziekdragers te zetten of om er afspeellijsten van te maken in iTunes of Spotify.

Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met vrijwilligers uit de buurt en de mantelzorgers van de doelgroep. Zij zullen naast het uitzoeken van de muziek, de ouderen ondersteunen bij het luisteren naar de muziek. De idee is om een pool van vrijwilligers op te bouwen die thuis zijn in Marokkaanse muziek.

Voor dit initiatief wordt de methode Music & Memory, waar verpleegtehuizen ook mee werken, gebruikt. Deze methode biedt een meerwaarde voor mensen met dementie: zij krijgen toegang tot hun herinneringen waarmee ze een gevoel van identiteit terugkrijgen.

Motivatie

De behoeften en mogelijkheden zichtbaar maken van een groep bewoners die te maken heeft met armoede, sociaal isolement en uitsluiting. Om vervolgens constructief samen te werken aan het verhogen van het welzijn van hun familieleden, gemeenschap en buurt.

Beoogd resultaat

Bij succes dit initiatief ook toepassen voor andere kwetsbare groepen in Zuid.

Voor de buurt(en)

De Pijp, Rivierenbuurt, Oud-Zuid

Samenwerking met

Emcemo, stichting Al Choura, moskee Salam/De Vrede, Combiwel, Cordaan, OBA, Markant, Odensehuis, Danspaleis.

10557

HOPPA winkelconcept

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HOPPA winkelconcept

Een winkelconcept van en door de buurt met als maatschappelijk doel, samen iets ondernemen tegen armoede.

Centraal staat een winkel met de naam ‘Hoppa’, een nieuw winkelconcept met een maatschappelijke doelstelling.

‘Hoppa’ verkoopt een bijzondere mix van tweedehandsgoederen: aparte vintage vondsten, gecombineerd met door buurtbewoners ingebrachte spullen. Spullen die ze niet meer nodig hebben en die ze nog een tweede leven gunnen. ‘Hoppa’ is een fysieke winkel in een winkelstraat in De Pijp met een hippe uitstraling. De winst van ‘Hoppa’ wordt gedoneerd aan sociale projecten die armoede en eenzaamheid bestrijden.

Buurtbewoners kennen de problematiek, zijn betrokken en zij dragen gezamenlijk bij aan de doelstellingen van ‘Hoppa’. Enerzijds door spullen in te brengen, anderzijds door hier iets te kopen. En vrijwilligers uit de buurt houden de winkel draaiende.

Motivatie

Geld en middelen zijn nodig om sociale projecten in De Pijp te kunnen financieren. ‘Gezamenlijk mét en vóór de buurt, laten we iets tegen armoede doen in De Pijp!’

Beoogd resultaat

Met het winkelconcept hoopt de initiatiefnemer dat de mensen uit de buurt zich (nog) meer bewust worden van de armoede en eenzaamheid die zich onder hun ogen afspeelt. Het stimuleren van hergebruik van spullen en op een speelse manier bewustwording creëren over duurzaamheid en consumptiegedrag.

Voor de buurt(en)

De Pijp

Samenwerking met

Buurtbewoners, winkeliers, gemeente.

10556

De Blije Bankjes Brigade

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De Blije Bankjes Brigade

Looproutes met straat en parkbankjes worden een plek van ontmoeting voor jong en oud.

Het project ‘De Blije Bankjes Brigade’ speelt in op een aantal maatschappelijke trends:

 • de participatiesamenleving
 • senioren blijven langer thuis wonen
 • toenemende behoefte aan zelfzorgzaamheid
 • de toenemende vergrijzing
 • de langere verwachte levensduur van de bewoners

Met het samenstellen van ‘De Blije Bankjes Brigade’ wil de initiatiefnemer looproutes in Buitenveldert aantrekkelijker en socialer maken met het plaatsen van extra straat- en parkbankjes. ‘De Blije Bankjes Brigade’ gaat de bankjes (zowel nieuwe als reeds aanwezig) gezamenlijk onderhouden. Ook de looproutes zelf vormen een punt van aandacht voor de Brigade. Namelijk het signaleren en oplossen van ‘knelpunten’, zoals losliggende stoeptegels. De bankjes zijn een rustpunt en ontmoetingsplek voor eenzame ouderen. Een plek waar ze andere buurtbewoners kunnen ontmoeten en in contact kunnen komen met jongeren.
Wie zitten in ‘De Blije Bankjes Brigade’? Bewoners van Buitenveldert, betrokken en sociaal bewogen inwoners, zowel jong als oud.

Ook wil de initiatiefnemer een kunstwerk (laten)realiseren ergens op een centrale plek in Buitenveldert; het Standbeeld voor SuperSterke Senior.

Motivatie

Er zijn meer sociale plekken voor de bewoners in Buitenveldert nodig. Veel ouderen leven hier geïsoleerd en eenzaam.

Beoogd resultaat

Buurtbewoners, jong en oud, met elkaar in contact brengen. Mensen het gevoel geven dat ze erbij horen. Met als doel de sociale cohesie in Buitenveldert te verhogen.

Voor de buurt(en)

Buitenveldert

Samenwerking met

Bewoners, gemeente, bedrijven in de buurt (sponsoren van een bank), ROC, HvA, huizen van de wijk, zorg- en welzijnsorganisaties.

10555

Carrière Coach Cafés

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Carrière Coach Cafés

Het Carrière Coach Café is een plek van ontmoeting voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt met als doel een brug slaan naar werk.

Het ‘Carrière Coach Café’ is een initiatief om mensen met diverse achtergronden te verbinden en van elkaar te laten leren. Uiteindelijk doel is om een brug te slaan naar werk. De deelnemers doorlopen een programma waarbij ze onder begeleiding van een ervaren loopbaancoach in kleine groepjes onderzoeken wat hun talenten zijn, om zo een stap te maken binnen bestaand werk of naar werk. Het initiatief bestaat al en wordt nu gedaan op 3 locaties in Zuid, maar wil graag uitbreiden om nog meer mensen te helpen.

Coach Cafés: dit zijn inloopspreekuren waar mensen uit de buurt een middag, ochtend of avond bijeen komen. Dit om verbindingen te leggen en mogelijkheden te bespreken.

Speed Coaching: tijdens een speechcoachsessie stel je vragen over je toekomst, waar sta je nu en hoe bereik je waar je heen wilt of hoe gelukkig je bent of wordt in je baan, of je cv een goede indruk maakt en hoe je effectief solliciteert.

Loopbaan Coaching spreekuur: tijdens het spreekuur gaan we dieper in op je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld re-integratie, herintreding op de arbeidsmarkt, je persoonlijke of spirituele ontwikkeling, ontwikkelen van je talenten.

45+ loopbaanadvies: samen met een loopbaanadviseur bespreek je de mogelijkheden. Dit leidt tot een persoonlijk ontwikkelplan wat je samen met de loopbaanadviseur maakt.

Motivatie

Het initiatief is drempelloos, iedereen uit Zuid moet kunnen meedoen. Sociaal zwakkeren, mensen met een uitkering, expats en of hun partner, startende ondernemers.

Beoogd resultaat

Verdere uitrol in Amsterdam Zuid van 3 locaties naar 6-7 locaties om meer zichtbaarheid te krijgen.

Voor de buurt(en)

De Pijp, Rivierenbuurt, Oud-Zuid, Buitenveldert, Zuidas

Samenwerking met

Huizen van de Wijk, HVA, IN Amsterdam, VU, Rijn 58, sportscholen

Login om verder te gaanAnnuleren